Frågor & Svar
Ingredienser i snus

Hur mycket nikotin finns i snus?

Hur mycket nikotin innehåller snus?

Är ett snus med hög nikotinhalt alltid ”starkare” än ett snus med låg nikotinhalt?