Din varukorg 0

Din varukorg är tom. Välj en produkt och lägg den i varukorgen för att gå vidare!
Fortsätt handla
0 Varukorg
Meny
0Din prenumeration
Din prenumeration0
Töm varukorgen
Pris per order:
Varav moms: 0%
0 kr
Välj hur ofta du vill få din order

Frågor och svar

Hållbarhet och förvaring

Hur länge håller snus?

Snus är en färskvara och bör för bästa hållbarhet förvaras i kylskåp (4-8 grader C). Vid rätt förvaring är hållbarheten för lössnus 14 veckor, för portionssnus 20 veckor och för de torra portionsprodukterna (Catch Dry snus) 30 veckor. För längre lagring rekommenderar vi att du fryser snuset. Det går utmärkt att frysa snus i ca ett år.

Hur förvarar man snus bäst?

Snus är en färskvara och bör för bästa hållbarhet förvaras i kylskåp. För längre lagring rekommenderar vi frysning i en lufttät fryspåse, vilket går utmärkt i upp till ett år. Snus i pappdosor bör tinas i kylskåp så att inte kondensvatten på ytan löser upp limfogen i pappdosan eller etiketten på utsidan av dosan. När du tinar portionssnus som är förvarat i plastdosor räcker det att du har dem i rumstemperatur.

Kan man frysa snus?

Det går utmärkt att frysa snus i ca ett år. Se rekommendation om förvaring ovan

Kan man frysa om tinat snus?

Ja, det går att frysa om, men fukt och konsistens kan påverkas något. Vi rekommenderar att alltid förvara snus i kylen.

Vad händer i snus som blir gammalt?

Det normala är att snuset torkar och blir avslaget i arom och smak, men blir inte skadligt för att det blir gammalt. Snusdosorna märks alltid med tillverkningsdatum och bäst före-datum, som vi rekommenderar att du alltid går efter. Om snuset förvaras kylt klarar det sig i allmänhet längre än vad bäst-före-datumet anger.

Kan man återfukta torkat snus?

Uttorkning är en effekt av felaktig förvaring av snuset. Detta kan ske om snuset inte har varit kylt under en längre tid, även om bäst-före-datumet inte har gått ut. Ofta resulterar detta i att arom- och smakförändringar sker, varför det inte hjälper att fukta upp ett snus som redan är torrt. Bäst är alltid att från början se till att snuset inte torkar ut genom att förvara det kylt.

Återvinning och kompostering

Är snus nedbrytbart?

Hela snusblandningen i påsen är nedbrytbar och även större delen av pappret. Snusblandningen bryts ner snabbt, medan pappret bryts ner långsammare på grund av bindemedlet i pappret.

Kan man återvinna prillorna, dosorna och locken?

Allt vårt förpackningsmaterial kan återvinnas. Plastdosor och lock slängs i kärl för hårdplast, prillor i brännbart och pappdosor i kärl för kartong.

Pappdosorna från Swedish Match är alltid tillverkade av återvunnen papp och under 2020 fasade vi även ut den svarta plasten i våra plastdosor. Läs mer om det här!

Vi är också anslutna till REPA-registret och betalar således avgifter för att vårt förpackningsmaterial ska kunna tas om hand och återvinnas. Insamling av restprodukter sker i varje kommun och tas sedan hand om av återvinningsbolagen.

Vilka typer av plast används i förpackningarna?

Våra plastdosor och plastlock är tillverkade av polypropylen och stockarna krympförpackas i polyeten. Dessa plaster efterlämnar, vid fullständig förbränning, enbart koldioxid och vatten. Alla färgmedel i plasten är godkända för livsmedelsförpackningar. Våra plastdosor och plastlock är därmed återvinningsbara.

Under 2022 kommer vi även börja fasa ut fossil plast baserad på råolja och ersätta den med biobaserad plast i våra dosor. Detta sker genom en så kallad massbalansmetod och kommer till en början påverka en femtedel av våra dosor. Läs mer här!

Varför används förpackningar av plast?

Idag är merparten av de snusdosor som säljs i Sverige tillverkade av plast, då plasten är viktig för att behålla snusets kvalitet så länge som möjligt. Dock pågår utvecklingsarbete för att hitta alternativa material och nedbrytningsbar plast, för att ersätta plastdosan. Även den svarta, ej återvinningsbara plasten, kommer att fasas ut inom kort.

Snuskonsumtion i Sverige

Hur mycket snusar medelsnusaren i Sverige?

Medelsnusaren konsumerar cirka 4 dosor/vecka. 

Hur många snusare finns det i Sverige och hur är fördelningen mellan könen?

Drygt en miljon svenskar snusar regelbundet. Av dessa är cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor. Cirka 24 procent av den vuxna manliga befolkningen och 6 procent av den kvinnliga snusar dagligen eller då-och-då.

Hur skiljer sig snuskonsumtionen mellan olika delar av landet?

I norra Sverige snusas mer lössnus än i resten av landet. Ettan Lös har många användare i norr, precis som lösvarianten av General.

I Svealand används fler miniprillor med traditionell tobakssmak än i övriga landet, men snusar mindre lössnus.

I västra Sverige snusas mer Göteborgs Rapé än i övriga landet.

I södra Sverige snusas mer smaksatta miniprodukter än i resten av landet. De tobaksnära sorterna, som Ettan och Grov används inte i samma utsträckning där.

Ingredienser i snus

Vad innehåller snus från Swedish Match?

Allt vårt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, vatten, olika salter samt aromämnen. Snustillverkningen i Sverige regleras sedan 1971 av livsmedelslagstiftningen och idag finns stränga gränsvärden för halter av oönskade ämnen i slutprodukten precis som för andra, svenska livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som är hygienmässigt anpassade för livsmedelsproduktion. I snuset ingår följande ingredienser:

Vatten: konsistensgivande.

Tobak: innehåller nikotin samt ger en karakteristisk smak- och aromprofil till produkten.

Salt: ger smak och har en konserverande effekt, vilket bidrar till en förlängd hållbarhet hos snuset.

Fuktighetsbevarande medel: tillsätts för att förhindra uttorkning. Har även en viss konserverande effekt då det sänker snusets s.k. vattenaktivitet och därmed försvårar för bakterietillväxt i snuset.

Surhetsreglerande medel: används främst för att snusets pH-värde ska bli svagt basiskt, vilket underlättar nikotinupptaget.  Vidare ger det snuset sin karakteristiska smak- och aromprofil. Förlänger även hållbarheten på snuset.

Aromer: ger de olika produkterna karakteristisk smak och doft och består av naturliga eller syntetiska naturidentiska aromämnen som är godkända att använda i livsmedel. Här ingår även rökaromer.

Sötningsmedel (gäller endast vissa produkter): ger de olika produkterna en balanserad sötaktig, karakteristisk smak och doft.

Växtfiber (gäller endast vissa produkter): ett fyllnadsmedel som gör prillan mjukare.

Se ingredienslista per produkt här

Finns det socker i snus från Swedish Match?

Det finns inget tillsatt socker i snus från Swedish Match. Tobaksplantan innehåller däremot en andel naturligt socker. Det mesta av detta naturliga socker bryts dock ner under tillverkningen och sockerhalten i det färdiga snuset är mindre än 1 %.

Vad används som bindemedel till portionssnusen?

Bindemedlet som används i pappret är pappersleverantörens företagshemlighet. Vi säkerställer dock alltid  att papper som används vid vår snustillverkning är godkänt för livsmedel av det tyska regelverket BfR (Bundesinstitut für  Risikobewertung), som är en europeisk standard och av FDA (Federal Drug Administration) i USA. Bindemedlet som används i våra portionsprodukter innehåller aldrig animaliska tillsatser.

Hur mycket nikotin innehåller snus?

Mängden nikotin i snuset varierar mellan olika produkter, i Swedish Match produkter varierar nikotinhalten mellan 0,75 och 3 procent. Hur mycket nikotin som extraheras ur produkten beror dock inte enbart på vilken nikotinhalt snuset har, utan påverkas även av snusets format, smak, fuktighet, pH-värde och vilken typ av prillpapper som används.

Är ett snus med hög nikotinhalt alltid ”starkare” än ett snus med låg nikotinhalt?

Snusets nikotinhalt och upplevd nikotinstyrka är inte alltid samma sak. Flera samverkande faktorer påverkar hur starkt du upplever att snuset är, bland annat snusets pH-värde, fukthalt och typen av prilla. Upptaget varierar också mellan olika personer. Nikotinhalten som anges i innehållsförteckningen är alltså inte avgörande. Exempelvis har Catch Dry Licorice Mini en nikotinhalt på 1,5 %, medan General White Portion istället har en nikotinhalt på 0,8 %. Ändå kan båda produkterna kategoriseras som ”normalstarka”, då prillan som används för Catch Dry har lägre vikt, är torrare och har ett lägre pH-värde, vilket medför att den levererar mindre mängd nikotin än den vanliga White-prillan.

Det är därför enklast om du utgår från vad som står på dosan om du vill veta om nikotinstyrkan i snuset är ”Normal”, ”Stark” eller ”Extra Stark”. Här berättar vi mer om hur vi bedömmer hur starkt ett snus är. Du kan även filtrera för att hitta snus med en viss styrkenivå här

Finns det glas i snus?

Nej, du kan vara lugn. Snus från Swedish Match innehåller inte glas och har aldrig gjort det. Myten om glas i snus är gammal och hur den har uppstått kan vi bara gissa. Förr kunde det hända att saltkristaller utkristalliserade sig i intorkat lössnus vilket missuppfattades som glas.

Vilka smakämnen innehåller snus?

Våra snusrecept är Swedish Match företagshemlighet. Exempel på smakämnen är dock lakrits, citronolja och rosenolja. Alla smakämnen och även tillsatser är godkända för livsmedelsanvändning och enligt Swedish Match ingredienspolicy.

Snusdosan & Sortimentet

Är Swedish Match snus likadant i Sverige och Norge?

Allt snus från Swedish Match som säljs i Sverige och Norge tillverkas i våra fabriker i Göteborg och Kungälv och omfattas därmed av den svenska livsmedelslagstiftningen. Tillverkningsprocessen är alltså densamma och samma krav ställs på produktkvalitet. Dock finns vissa skillnader i sortimentet, där The LAB, G.3 och Nick & Johnny är exempel på varumärken som inte finns i butiker i hela Sverige, men som säljs i Norge. Produkter som är avsedda för den norska marknaden finns till försäljning i Sverige här på vår e-handel, i våra egna butiker  samt hos utvalda handlare vid gränsen till Norge. Under ”Varumärken” här på vår e-handel hittar du information om alla varumärken som vi säljer i Sverige och Norge. 

Kommer det några nya snussorter snart?

Våra produktlanseringar är företagshemlig information men på sidan Nyheter publicerar vi information om nya produkter i samband med ett lanseringsdatum. Vi är alltid intresserade av att fram nya produkter, och tar gärna in dina önskemål. Maila oss på: customerservice@swedishmatch.com.   

Varför tar ni bort produkter?

Vi reviderar och uppdaterar ständigt vår produktportfölj. Ibland rensar vi bort produkter som inte längre kan motivera sin plats i portföljen men vi utreder alltid noggrant innan vi beslutar att ta bort en produkt, och när det väl görs är det för att ge plats åt nya produkter och smaker. I vissa fall lanserar vi limiterade utgåvor, där det är bestämt redan innan produkten börjar säljas att den endast ska finnas under en begränsad period. 

Hur läser man datummärkningen?

Datumkoden på dosans botten anger Tillverkningsdatum och Bäst före-datum. Tillverkningsdatum exempelvis 11FEB2013 = 11 februari 2013. Bäst före-datum exempelvis 01JUL2013 = 1 juli 2013. Övriga tecken (t ex 13015K6013) anger det specifika batch-numret för snusblandningen från beredningen och produktionskoder, vilket är information till fabriken som därmed kan spåra tillverkningsverktyget vid felanmälda produkter.

Varför är snusdosan rund och inte fyrkantig?

Den ovala pappdosan introducerades 1907. År 1967 introducerade Svenska Tobaks AB  (numera Swedish Match), den för bolaget karaktäristiska runda dosan, vilken ersatte de ovala dosorna. De runda dosorna i sin ursprungliga form och storlek från 1967 används än idag som Swedish Match lössnusprodukter såsom Ettan, General och Grovsnus. På Snus- och Tändsticksmuseum på Skansen visas alla sorters snusförpackningar som har funnits genom tiderna. För mer information, vänligen besök muséet på www.snusochtandsticksmuseum.se

Varför packas portionssnus i plastdosor och lössnus i pappdosor?

Pappdosan är den ursprungliga, traditionella snusförpackningen. Den tillverkas idag av returpapper och används till lössnus. Då portionssnuset är känsligare för uttorkning än lössnus kräver det en tätare dosa. Därför packas portionssnus i en plastdosa.

Varför finns det två hälsovarningar på dosan?

En hälsovarning har funnits på svenska och norska dosor sedan 1976. Innehållet har dock varierat över tid. En större förändring var när kravet på cancervarning avlägsnades 1992, eftersom lagstiftaren inte längre ansåg det vara vetenskapligt motiverat med en sådan varning. Efter Sveriges implementering av EU:s tobaksproduktdirektiv finns sedan den 20 maj 2016 krav på två hälsovarningar. I tillägg till hälsovarningen på dosas botten, finns alltså numera en hälsovarning även på dosans sida, på den s.k. ”banderollen”. 

Hur mycket snus är det i en dosa?

Vårt lössnus packas i dosor med totalt 42 gram snus, med undantag för specialutgåvor som exempelvis General Kardus. Hur mycket snus som finns i våra portionsprodukter varierar mellan olika varumärken och format (storlekar) på prillan. En largeprilla väger mellan 0,7-1,1 gram, en Slim-prilla mellan 0,8-0,9 gram, en Super Slim 0,55 gram och en miniprilla mellan 0,3-0,5 gram beroende på vilken produkt som avses. På samma sätt som att olika prillor väger olika mycket, varierar även antalet prillor i dosan mellan olika produkter. Information om vikt per prilla och antalet prillor i dosan hittar du under fliken ”egenskaper” på respektive produktsida här.

Meddela mig när produkten finns i lager