Snusets historia

Från lössnus till portionssnus. Från tobaksmonopol till fri marknad. Läs mer om det svenska snusets historia - med början i 1700-talets Sverige.

1700 - 1800

Det svenska folket får en uppmaningen från kungen

1724 får det svenska folket en uppmaning från självaste kungen, Fredrik I, om att odla tobak. Tobaken anses vara en stapelvara och oumbärlig för det svenska samhället. Svenskarna hade visserligen ägnat sig åt tobaksodling redan på 1600-talet men nu tar det fart ordentligt. Målet från kronan är högt uppsatt – vi ska bli självförsörjande på tobak inom fyra år.

Även om Sverige inte når riktigt ända fram kommer vi i alla fall en bra bit på vägen. I mitten av 1700-talet finns det odlingar i 72 svenska och 12 finska städer. I slutet av samma sekel är hälften av all tobak som används i kommersiell tillverkning inhemsk. Att odla tobak är redan från början en arbetsuppgift för kvinnor. Kunskapen om hur man odlar går i arv från mor till dotter och till tobaksfälten kommer det varje vår många kvinnliga säsongsarbetare. 1964 upphör de sista kommersiella tobaksodlarna, konkurrensen från den globala tobaksimporten blir för svår. En av de sista odlarna var Mor Alida och plantor från hennes tobak finns att beskåda än idag på Snus- och Tändsticksmuseum på Skansen i Stockholm.

1800 - 1900

Under 1800-talet blir snuset folkligt

1700-talets snus var torrt, drogs in i näsan och användes ofta i adeln. Nu byter snuset skepnad till den fuktiga blandning man formar till prillor och använder i munnen. Därmed förflyttas också snuset till ett helt annat socialt sammanhang. Nu blir det istället en njutning för arbetarklassens män.

1800-talet är också en tid då snustillverkning blir en lönsam affärsidé för många tobaksfabrikanter. Snuset är billigt att tillverka och efterfrågan stiger stadigt. Nya snusvarumärken dyker ständigt upp och några av dessa har överlevt ända fram till vår tid. Jacob Fredrik Ljunglöfs tobaksfabrik lanserar 1822 Ljunglöfs Ettan, ett snusvarumärke som under detta sekel skulle bli synonymt med snus. Med ett recept omgärdat av mycket hemlighetsmakeri, får Ljunglöfs Ettan en alldeles särskild plats i svenskarnas hjärtan.

J A Boman & Co är för alltid förknippad med General. Johan Adolf Boman som grundar firman 1861 har tidigt en tydlig vision om att skapa det bästa snuset. När General lanseras 1866 har han nått målet, en blandning av 22 olika sorters tobak och en droppe bergamottolja tillsatt. Idag, 150 år senare finns General fortfarande till försäljning, såväl i Sverige som utomlands.

1900 - 1950

I början av 1900-talet behövde den svenska staten finansiera två stora och dyra åtaganden

Upprustning av försvaret i en orolig tid och den första folkpensionen. Man bestämde att förstatliga och monopolisera tobakstillverkningen för att få ihop pengarna. År 1915 bildades AB Svenska Tobaksmonopolet, efter 14 års diskuterande, utredande och debatterande.

Tobaksmonopolets första uppgift var att lösa in omkring 65 konkurrerande snusföretag och ett ofantligt snussortiment.103 snusmärken, bland annat Ettan och General, fanns med i den första prislistan från 1915 och ett ändlöst antal förpackningar.

Både första och andra världskriget kom att få stor betydelse för monopolet. Efter en svår råvarubrist med ransoneringar under första världskriget blev efterfrågan på alla sorters tobaksprodukter hög efter krigslutet och 1919 nådde den svenska snuskonsumtionen sin absoluta sin höjdpunkt. Förbrukningen låg då på 7 000 ton snus vilket på ett ungefär motsvarar dagens förbrukning. Sverige hade då en befolkning på sex miljoner människor, vilket innebar en årskonsumtion på 1,2 kilo per person. Under de följande åren minskade snusets popularitet till förmån för andra tobaksprodukter. Framförallt blev de amerikanska cigaretterna allt mer populära efter andra världskriget.

1950 - 2000

1960-talet är en tid av förändring för snuset

Monopolet hade överlevt sig själv i den alltmer globaliserade marknaden som nu växte fram. 1961 ändrar bolaget namn till Svenska Tobaks AB och blir ett företag som verkar i konkurrens med andra företag på en avreglerad marknad. Dessutom byter snuset – delvis – skepnad igen när portionssnuset introduceras.

Strax efter att tobaksmonopolet gått ur tiden lanserade Svenska Tobaks AB (numera Swedish Match) den runda dosa vi idag sammankopplar med snus. Detta var under en period då snuset hade blivit omsprunget av cigaretterna. Cigaretten hade redan under mellankrigstiden blivit en statusmarkör, en symbol för ungdom och framgång, medan snuset i sin ovala pappdosa ansågs förlegat. Med hjälp av de runda dosorna blir snuset åter igen accepterat bland den bredare massan och helt plötsligt är snusdosan en ägodel som du kan hitta i fickan hos både arbetare och tjänstemän.

Att baka sin egen prilla är ett hantverk, och för de som inte var vana vid det upplevdes det som komplicerat och ovårdat. Snuset fick följdriktigt ett uppsving på 70-talet när portionssnuset kom. Tre Ankare var först ut och bidrog till att bredda användandet av snus ytterligare. På 80-talet kom Catch, det första smaksatta snuset. Efter många turer och ägarbyten bildades 1994 en koncern där produktion av såväl tobak, tändstickor och tändare kom att ingå. Tändsticksbolaget hade sedan tidigare namnet Swedish Match, och det engelska namnet för tändstickan fick bli namnet för hela bolaget. Nu hade staten sålt alla sina aktier i bolaget.

2000 - IDAG

Dagens Swedish Match har få likheter med det monopol som skapades 1915

Detsamma gäller hur vi använder snus. Men några av snusvarumärkena från 1900-talets finns fortfarande kvar idag. Detta i en tid då det finns fler och fler snustillverkare och produkter på den skandinaviska marknaden.

Efter lössnuset kom portionssnuset. Portionssnuset blev sedan smaksatt. Vid millennieskiftet lanserades whitesnuset, en torrare prilla som inte rinner lika mycket som det vanliga portionssnuset. Under dessa år slutade varumärken som Rallarsnus att tillverkas, men istället lanserades nya varumärken som Kronan och Kaliber. Vanligast är fortfarande de varumärken som varit en del av svensk snustradition i över 100 år, såsom Ettan, General och Grov.

Idag snusar drygt en miljon svenskar regelbundet. Samtidigt har snuset fått fler anhängare även utanför Sveriges gränser. I USA är det svenska snuset på framfart, och detsamma gäller i Norge. Utöver Swedish Match finns nu även fler tillverkare, som Imperial Tobacco (Skruf) och Gotlandssnus.

Mer från snusakademin
Till snusakademin