Extra Strong Snus

Extra Strong Snus från Swedish Match kan du enkelt köpa online här. Helt utan fraktkostnad och med snabb leverans. Men vad betyder egentligen extra starkt snus? Den enkla varianten är att Extra Strong Snus upplevs starkare än till exempel ett normalstarkt eller starkt snus. Nikotinhalterna i extra starkt snus sträcker sig från 1,2% nikotin i lössnus och från 1,4% nikotin i portionssnus. Men det är även fler faktorer som påverkar den upplevda styrkan. Både format, fuktighet och pH-värde har en stor inverkan på det snusaren känner under läppen.

Visa mer
Utvalda kategorier
G.3 Slim Extra Strong
Styrka:
Visar 18 av 18 produkter

Vad är Extra Strong Snus?

Extra Strong Snus är som namnet antyder ett snus som upplevs starkare än många andra snussorter på marknaden. Det är den näst högsta nikotinnivån på Swedish Match och enbart Super Strong ligger före när det kommer till upplevd styrka. 

De faktorer vi tar hänsyn till vid bedömning av snusets styrka är: smak, format, nikotinhalt, fukthalt och pH-värde. För att klassas som ett extra starkt snus ska dessa tillsammans upplevas som starkare än ett normalstarkt snus.

Extra starkt snus påverkas först och främst av nikotinhalten i snuset. I ena änden hittar vi snus som har en nikotinhalt på 1,2-1,4%, men en hög fukthalt och högt pH-värde. Till exempel starkt lössnus från General. I andra änden hittar vi torra prillor från till exempel G.3. Där ligger nikotinhalten på 2,6% i vissa fall.

Swedish Match sortiment av Extra Strong Snus

På Swedish Match kan du köpa extra starkt snus i fyra olika format. Lössnusminislim och large portion. Du kan även välja bland sju olika varumärken. GeneralGeneral G.3, Nick & JohnnyThe LabVOLT och ZYN. Om du letar efter tobaksnära sorter av Extra Strong Snus är det General som gäller. Nick & Johnny levererar extra starkt snus med mycket smak. ZYN och VOLT är tobaksfria alternativ med helvita portioner.