Kundservice
Villkor

Personuppgifter

Allmänt

Vem är personuppgiftsansvarig?

För vilka ändamål behandlar Swedish Match dina personuppgifter?

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vilka är dina rättigheter?

Cookies

Frågor och klagomål

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Länkar till andra webbplatser

Ändringar i denna Information