Vårt kvalitetsarbete

Snusakademin

Vår målsättning är att tillverka det bästa svenska snus som står att finna. Med ett fokuserat forsknings- och utvecklingsarbete under flera decennier har vi idag kommit långt, mycket långt. Vi vågar påstå att vårt svenska snus står i en klass för sig. Låt oss förklara.

Alla vanliga grödor för livsmedelskonsumtion innehåller oönskade ämnen. Du har kanske hört eller läst om rapporter som slår larm om t. ex höga halter av arsenik i ris. Får vi i oss alltför höga doser av dessa ämnen kan vår hälsa påverkas negativt. En del ämnen kan vara potentiellt cancerframkallande. Det är anledningen till att livsmedelslagstiftningen på nationell och internationell nivå sätter strikta gränsvärden för maximalt tillåtna halter av just dessa ämnen i livsmedel. Sedan tidigt 70-tal lyder även snus under den svenska livsmedelslagstiftningen. Precis av samma anledning. De oönskade ämnen som finns i vanliga livsmedel finns nämligen också i tobak.  

GOTHIATEK

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led - från frö till dosa.

GOTHIATEK bygger på tre hörnstenar:

  •  Konsumentomsorg – genom unikt låga gränsvärden för oönskade ämnen
  •  Kvalitetskrav – med 100% kontroll från frö till dosa
  •  Öppenhet – genom information om våra produkter och vår forskning

För oss är öppenhet ett självklart ansvar gentemot våra konsumenter. Vi vill sprida vår kunskap för att andra ska kunna studera, kritisera och analysera det vi säger och gör. Mål och resultat av GOTHIATEK är därför offentliga sedan år 2000. Vill du veta mera om innehållet i våra olika produkter eller ta del om forskningsrapporter kring snus kan du läsa mer här nedan.

GOTHIATEK utvecklas ständigt

Vårt arbete för en bättre produkt stannar aldrig av. Nya tekniska möjligheter, nya mätmetoder och ny kunskap gör att vi kontinuerligt utvecklar och uppgraderar GOTHIATEK. I samarbete med SIS, Swedish Standard Institute, har vi utvecklat GOTHIATEK rörande struktur, omfattning, avgränsningar samt formuleringar.

Konsumentomsorg

Den första hörnstenen i GOTHIATEK handlar om konsumentomsorg. Snusets eventuellt negativa hälsoeffekter minimeras genom unikt låga gränsvärden för vissa oönskade ämnen i Swedish Match snus.

Kvalitetskrav

Den andra hörnstenen i GOTHIATEK är kvalitetskrav, att vi enbart arbetar med utvalda tobakssorter och utvalda odlare. Vi följer en ytterst noggrann tillverkningsprocess, där varje steg övervakas och analyseras för att garantera att vi levererar säkert snus med högsta kvalitet.

Gothiatek_Print_over20mm_black (1).jpg

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led - från frö till dosa.