Din varukorg 0

Din varukorg är tom. Välj en produkt och lägg den i varukorgen för att gå vidare!
Fortsätt handla
0 Varukorg
Meny
0Din prenumeration
Din prenumeration0
Töm varukorgen
Pris per order:
Varav moms: 0%
0 kr
Välj hur ofta du vill få din order

VÅRT KVALITETSARBETE

Skrolla nedåt

Vårt kvalitetsarbete

Gothiatek

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led – från frö till färdig produkt.

Vår målsättning är att tillverka det bästa svenska snus som står att finna. Med ett fokuserat forsknings- och utvecklingsarbete under flera decennier har vi idag kommit långt, mycket långt. Vi vågar påstå att vårt svenska snus står i en klass för sig. Låt oss förklara.

Alla vanliga grödor för livsmedelskonsumtion innehåller oönskade ämnen. Du har kanske hört eller läst om rapporter som slår larm om t. ex höga halter av arsenik i ris. Får vi i oss alltför höga doser av dessa ämnen kan vår hälsa påverkas negativt. En del ämnen kan vara potentiellt cancerframkallande. Det är anledningen till att livsmedelslagstiftningen på nationell och internationell nivå sätter strikta gränsvärden för maximalt tillåtna halter av just dessa ämnen i livsmedel. Sedan tidigt 70-tal lyder även snus under den svenska livsmedelslagstiftningen. Precis av samma anledning. De oönskade ämnen som finns i vanliga livsmedel finns nämligen också i tobak.  

Vi tycker att den svenska livsmedelslagstiftningen är bra. Vi tycker världshälsoorganisationens (WHO:s) tobaksregleringskommitté rekommendationer för maxhalter av oönskade ämnen i rökfria tobaksprodukter också är bra. Men vi går ännu längre. Vår egen kvalitetsstandard GOTHIATEK sätter fler och hårdare gränsvärden än någon lagstiftning eller myndighet på området. Anledningen är enkel, för oss snusare ska det kännas tryggt att njuta av en prilla tillverkad i någon av våra fabriker i Göteborg eller Kungälv. Vidare vill vi också kunna garantera våra snusare högsta produktkvalitet i varje enskild dosa, genom att vi har 100 % kontroll i alla led. Vi är den enda snustillverkaren som erbjuder en sådan kvalitetsstandard.  

GOTHIATEK

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led – från frö till färdig dosa.

De hårda krav som GOTHIATEK ställer på våra produkter vilar på decennier av forskning och utveckling, med produktsäkerhet och konsumentomsorg som främsta målsättning. Vi har härigenom lyckats översätta det klassiska svenska snushantverket till en modern tillverkningsprocess.

Swedish Matchs laboratorium är unikt i sitt slag, med över 80 forskare, kemister och produktutvecklare som garanterar att vi lever upp till vår standard. Varje år gör vi över 300 000 kvalitetstester i vårt laboratorium, vilket innebär drygt 1000 tester varje arbetsdag! Genom GOTHIATEK ställer vi hårdare krav på innehållet i våra produkter än vad den svenska livsmedelslagstiftningen och rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO:s) tobaksregleringskommitté* gör, med avseende på maxhalter av oönskade ämnen i rökfria tobaksprodukter. Vi är den enda snustillverkaren som till 100% kan lova att varje dosa lever upp till GOTHIATEK.

*WHOs arbetsgrupp för tobaksreglering (WHO/TobREG)

GOTHIATEK bygger på tre hörnstenar

  • Konsumentomsorg – genom unikt låga gränsvärden för oönskade ämnen
  • Kvalitetskrav – med 100% kontroll från frö till dosa
  • Öppenhet – genom information om våra produkter och vår forskning

För oss är öppenhet ett självklart ansvar gentemot våra konsumenter. Vi vill sprida vår kunskap för att andra ska kunna studera, kritisera och analysera det vi säger och gör. Mål och resultat av GOTHIATEK är därför offentliga sedan år 2000. Vill du veta mera om innehållet i våra olika produkter eller ta del om forskningsrapporter kring snus kan du läsa mer här nedan.

GOTHIATEK utvecklas ständigt

Vårt arbete för en bättre produkt stannar aldrig av. Nya tekniska möjligheter, nya mätmetoder och ny kunskap gör att vi kontinuerligt utvecklar och uppgraderar GOTHIATEK. I samarbete med SIS, Swedish Standard Institute, har vi utvecklat GOTHIATEK rörande struktur, omfattning, avgränsningar samt formuleringar.

 

Konsumentomsorg

Den första hörnstenen i GOTHIATEK handlar om konsumentomsorg. Snusets eventuellt negativa hälsoeffekter minimeras genom unikt låga gränsvärden för vissa oönskade ämnen i Swedish Match snus.

Läs mer

Kvalitetskrav

Den andra hörnstenen i GOTHIATEK innebär att vi enbart arbetar med utvalda tobakssorter och utvalda odlare. Vi följer en ytterst noggrann tillverkningsprocess, där varje steg övervakas och analyseras för att garantera att vi levererar säkert snus med högsta kvalitet.

Läs mer
Meddela mig när produkten finns i lager