Snustillverkning

Snusakademin

Allt börjar med ett tobaksfrö. Det är inledningen på den process som har förfinats under snart tvåhundra år. Swedish Match förenar traditionell kunskap med de senaste vetenskapliga rönen för att kunna ta fram produkter som håller världsledande kvalitet.

 

Arbetet börjar långt innan tobaksfröet sätts i jorden, redan vid sådden har många människor varit involverade i fröets välbefinnande, inte minst våra tobaksinköpare. Utöver att kontrollera själva tobaken så inspekteras faktorer såsom exempelvis jordmån, geografiska och topografiska förutsättningar. Tobaks- och markprover skickas till Swedish Match laboratorium i Stockholm där de analyseras. Vad består jorden av? Vilka ämnen finns i tobaken? Allt utreds noga.

Innan man planterar tobaken ute på fältet måste man först driva upp certifierade tobaksplantor i frösängar. När tobaksplantan är ca 1 decimeter hög sätts den ut på fältet. Efter ytterligare 10 till 12 veckor är det dags för skörd.

Plantan mognar nerifrån och upp, vilket medför att även skördeprocessen är ett hantverk som kräver stor kunskap. Först tas det första bladparet, nerifrån räknat. Eftersom vi vill ha samma mognadsgrad hela vägen så väntar tobaksodlaren i några dagar innan nästa bladpar skördas.  Därefter tas det tredje bladparet, och så vidare. Ett annat sätt är att skörda hela plantan när alla blad har mognat. Efter skörden inleds torkningsprocessen under sol eller i en lada. Under torkning sjunker fukthalten i bladen från ca 80 till 20 procent. När torkningsprocessen är avslutad levereras tobaksbladen för konditionering och gradering enligt Swedish Match kvalitetstandard.

Lär dig mer om

Ingredienser i snus
Tobak

Gothiatek_Print_over20mm_black.jpg

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led - från frö till dosa.

Tillverkningen sker i tre steg

Vi tillverkar vårt snus i tre huvudsakliga steg, och hela processen är i enlighet med vår kvalitetsstandard GOTHIATEK. Den torkade tobaken som skeppas till våra fabriker i Göteborg och Kungälv finfördelas, för att beredas till snus och därefter förpackas i dosor.

https://www.swedishmatch.se/49d3b8/globalassets/snusakademin/tillverkning/tillverkning_steg1_4_3.jpg

Steg 1 - Finfördelning av tobak

Det första steget i tillverkningen är finfördelning. Detta kan ske på lite olika sätt beroende på vilka egenskaper man vill uppnå. Varje finfördelad tobaksblandning förvaras i en separat silo. Prover tas från varje tobaksblandning och skickas till vårt laboratorium för analys. Helt riktigt, analyser och kontroller görs i varje steg. 

https://www.swedishmatch.se/49d3b8/globalassets/snusakademin/tillverkning/tillverkning_steg2_4_3.jpg

Steg 2 - Beredning

När mjölblandningen är klar börjar beredningen. Processen startar med att den finfördelade tobaksblandningen vägs upp i en våg och transporteras till blandaren. Vatten och salt tillsätts under omrörning, saltet tillsätts för smakens skull men även för dess konserverande egenskaper. Därefter hettas tobaken upp i en process som kan liknas vid pastörisering, med syfte att oskadliggöra mikroorganismer och ge snuset en bättre hållbarhet och en bättre arom och smak.  När varmhållningen är avslutad kyls snuset och övriga ingredienser tillsätts. Prover tas ut för kvalitetskontroll. Om alla mätvärden är godkända, är satsen klar att packas. Processen är helt sluten och kvalitetskontrollen rigorös.

https://www.swedishmatch.se/49d3b8/globalassets/snusakademin/tillverkning/tillverkning_steg3_4_3.jpg

Steg 3 - Packning

Om alla mätvärden är godkända, är satsen klar för det tredje steget, packning. Portionssnuset packas givetvis först i portionspåsar medan lössnuset fylls direkt i dosan. All öppen hantering, såsom när snuset läggs i dosan, sker i utrymmen som uppfyller nationella hygienkrav för livsmedelslokaler.

Packning av portionssnus kräver en mer komplicerad maskinutrustning. Portionerna mäts upp och förs in i en strumpa av cellulosafiber, samma typ som används i tepåsar, varefter de förseglas och klipps isär. Färdiga portionsprillor fylls i en plastdosa och sen sätts locket på. Efter lockpåsättningen kontrollvägs och etiketteras dosorna. Därefter stuvas de i stockar som plastas och packas i kartonger.

Allt färdigpackat snus förvaras i kylrum ett antal dagar innan det släpps ut från fabriken. Kylförvaringen är viktig för att snuset ska mogna och få sin karakteristiska arom och smak.