Styrka och nikotinhalt i snus

Snusguiden

På baksidan av våra dosor stod det tidigare uttryckt i procent hur stor andel nikotin snuset har, det vill säga nikotinhalten. På grund av en lagändring blev vi och alla andra snustillverkare tyvärr tvungna att ta bort denna märkning.

För dig som vill veta mer om hur mycket nikotin som vårt snus innehåller, så kan du istället hitta information om nikotinhalter under respektiva produkt här på vår webbplats.

Hur mycket nikotin i en snus?

Använd varumärkeslistan för att hitta din produkt, där du sedan klickar på ”egenskaper” för att se mer information om just det snuset. Viktigt är dock att du inte stirrar dig blind på den exakta nikotinhalt som snuset har. Det är nämligen mer än bara nikotinhalten som påverkar hur starkt ett snus upplevs. 

Våra varumärken

Upplevd styrka är det som avgö

Låt oss börja med att jämföra två produkter. Catch Dry Licorice Mini har en nikotinhalt på 1,5 %. General White Portion har istället en nikotinhalt på 0,8 %. Utifrån denna jämförelse så är det lätt att dra slutsatsen att Catch Dry Licorice är ett starkare snus än General White. Riktigt så enkelt är det dock inte –  båda produkterna kategoriserar vi nämligen som normalstarka.

Nikotinhalten i snuset är nämligen inte detsamma som den upplevda styrkan för användaren. Den upplevda styrkan beror bl.a. på hur mycket nikotin som tas upp ur prillan, vilket påverkas av flera faktorer. Det är den upplevda styrkan som avgör vilken styrkenivå som vi sätter på dosan - inte enbart nikotinhalten.

Nikotinhalten i snuset är nämligen inte detsamma som den upplevda styrkan för användaren

Vad påverkar styrkan i snus?

Det finns individuella faktorer som påverkar styrkan, såsom hur man snusar samt hur mycket saliv man har i munnen. De produktspecifika faktorerna vi tar hänsyn till vid en helhetsbedömning av snusets styrka är snusets smak, format, nikotinhalt, fukthalt och vilket pH-värde det färdiga snuset har. Av den mängd nikotin som finns i prillan är det normalt 10-20 procent som tas upp när man snusar.

Nikotinhalten i Swedish Match produkter varierar oftast från 0,75 procent till 2,0 procent, vilket beror på att olika tobaksblandningar används för olika recept. Nikotin tillsätts normalt inte artificiellt eller tas bort vid tillverkningen - nikotinhalten i produkten motsvarar nikotinhalten i den tobaksblandning som används i grundreceptet.

Ju fuktigare snuset är, desto mer nikotin tas upp när man snusar. Detta gör att ett normalstarkt lössnus oftast har en lägre nikotinhalt än en motsvarande White Portion, då lössnuset är betydligt fuktigare. Denna regel gäller även för pH-värdet - ju högre pH, desto mer nikotin kan tas upp. Att bevara fukthalt och pH-värde är två av flera anledningar till varför snus både bör säljas och lagras kylförvarat. En annan bra anledning är att snuset behåller sin smak bättre om det förvaras i kylen. 

Utgå från vad som står på dosan

Förvirrande? Ja, det är det. Att skapa ett snus med en viss smak, styrka och känsla kräver erfarenhet. Vårt tips till dig är att inte gräva ned dig i jämförelser mellan olika nikotinhalter. Utgå istället från vilken styrka som står här på vår hemsida och det som anges på dosan. Extra Strong betyder att snuset är starkare än Strong. Står det ingenting om styrkan på vårt snus är det normalstarkt.

Snusstyrka - Tabell som listar relevant information 

Om du enkelt vill se nikotinhalten, pH-värde, fukthalt och styrka för våra produkter kan du använda varumärkessidan ovan för att hitta till ett visst varumärke och en viss produkt. Under fliken ”egenskaper” på varje produkt hittar du sedan en tabell med all information relaterat till just det snuset.