Fabrikerna

Hållbarhetsarbete

Alla dosor snus eller nikotinpåsar du köper produceras i någon av våra fem fabriker i Sverige och Danmark. Det finns mycket att göra med en fabrik för att den ska få ett lägre klimatavtryck och vårt mål är att all energi vi använder i våra fabriker ska vara fossilfri. Dessutom ska dosorna levereras och eftersom transporterna står för nio procent av vårt klimatavtryck arbetar vi även där på att sänka avtrycket.

Vad har vi gjort?

Vi har fem fabriker som gör och nikotinpåsar; tre i Sverige och två i Danmark. Våra tre fabriker i Sverige ligger i Kungälv, Göteborg och på Gotland och de har en energianvändning som är helt fossilfri. Fabrikerna i Göteborg och Kungälv drivs av grön el från förnybara källor, biogas och fjärrvärme. Fabriken på Gotland har egen solcellspark tillsammans med värmepumpar som även har stöd av grön el. De två fabrikerna i Danmark har gröna el-avtal. Mellan år 2021 till 2023 minskade fabrikernas energiförbrukning (MWh) med 2%.

Biogas är en av våra energikällor och den är hållbarhetscertifierad. Ursprunget är avfallsrester. Vår biogasol, som används i Kungälv, i flytande form kommer från olika länder i Europa och vår biogas, som används i Göteborg, i gasform kommer till största delen från Danmark under 2023.

I vår fabrik i Kungälv har vi dessutom en innovativ biobädd där frånluft från processavdelningen passerar för att ta bort eventuella lukter som uppstår vid produktionen. Luften tas då om hand av mikroorganismer i ett biofilter istället för att förbrännas.

Fabriksmiljöer kan bli kemikalietäta när det kommer till både flora och förbrukning. Detta försöker vi kontrollera genom att inköpen av kemikalieklassade produkter måste ifrågasättas, granskas och få ett godkännande av dedikerad kemikaliegrupp innan de kan tas in. Vidare fortsätter lokala projekt där vi bla. i samarbete med leverantörerna försöker substituera bort kemikalier som inte är bra för människa och miljö. 2023 lyckades en av våra danska fabriker byta ut eller ta bort 82 (37%) stycken kemikalieklassade produkter.

Några aktiviteter vi gör för att minska klimatpåverkan från våra transporter är att utbilda chaufförer inom eco-driving, se till att inga lastbilar går tomma och så långt det är möjligt välja fossilfritt bränsle som till exempel HVO. Under våra regelbundna åkeribesök för vi även kontinuerliga diskussioner med våra transportörer om att gå över till fossilfritt bränsle, välja mer miljövänliga bilar vid nyinköp och se över fyllnadsgraden så att vi inte transporterar luft. Vi arbetar även på att få rapportering om vilket klimatpåverkan våra transporter har.

Vad är nästa steg?

Under 2023 har vi kartlagt alla våra transporter inom den nordiska marknaden för att ytterligare minska vårt klimatavtryck. Steg två är att successivt införa miljövänligare transporter genom att fasa ut äldre lastbilar och införa elektrifierade fordon. Vi har också kontinuerliga diskussioner med våra transportörer för att hitta de bästa vägarna framåt och effektivt minska våra utsläpp.

SWEMA_illustrationer_Sidomeny_Fabriken-2-ny.png

3 fossilfria fabriker

Hittills har 3 av våra 5 fabriker helt fossilfri energianvändning.* Men vi nöjer oss inte förrän alla har nått dit!

*Leverantören av fjärrvärme till Göteborgsfabriken kan inte förse nätet helt fossilfritt eftersom man bland annat tar tillvara spillvärme från stadens raffinanderier. För den delen klimatkompenserar vi.