Fabrikerna

Hållbarhetsarbete

Alla dosor snus eller nikotinpåsar du köper produceras i någon av våra fem fabriker i Sverige och Danmark. Det finns mycket att göra med en fabrik för att den ska få ett lägre klimatavtryck och vårt mål är att all energi vi använder i våra fabriker ska vara fossilfri. Dessutom ska dosorna levereras och eftersom transporterna står för nio procent av vårt klimatavtryck arbetar vi även där på att sänka avtrycket.

Vad har vi gjort?

Vi har fem fabriker som gör snus och nikotinpåsar; tre i Sverige och två i Danmark. Våra tre fabriker i Sverige ligger i Kungälv, Göteborg och på Gotland och både den i Kungälv och den i Göteborg har en energianvändning som är helt fossilfri. De två fabrikerna drivs av grön el från förnybara källor, biogas och fjärrvärme. Fabriken på Gotland har egna solceller på taket och förväntas bli helt fossilfri 2022. De två fabrikerna i Danmark har gröna el-avtal. Mellan år 2019 och 2020 minskade dessutom energianvändningen i våra fabriker med 26 procent.

I vår fabrik i Kungälv har vi dessutom en innovativ biobädd där gaser som uppstår vid produktionen tas om hand av mikroorganismer i ett biofilter istället för att förbrännas.

Några aktiviteter vi gör för att minska klimatpåverkan från våra transporter är att utbilda chaufförer inom eco-driving, se till att inga lastbilar går tomma och så långt det är möjligt välja fossilfritt bränsle som till exempel HVO. Under våra regelbundna åkeribesök för vi även kontinuerliga diskussioner med våra transportörer om att gå över till fossilfritt bränsle, välja mer miljövänliga bilar vid nyinköp och se över fyllnadsgraden så att vi inte transporterar luft. Vi arbetar även på att få rapportering om vilket klimatpåverkan våra transporter har.

Vad är nästa steg?

För att se över hur vi ytterligare kan minska avtrycket från våra transporter har vi under 2021 gjort en kartläggning av alla våra transporter inom vår Europa-division. Nästa steg är att sätta skarpa mål samt att göra en kravspecifikation för våra transporter så att vi effektivt kan minska utsläppen.

SWEMA_illustrationer_Sidomeny_Fabriken-2-ny.png

2 fossilfria fabriker

Hittills har 2 av våra 5 fabriker helt fossilfri energianvändning. Men vi nöjer oss inte förrän alla har nått dit!