Nyheter
13 juni 2016

Ändring av hälsovarning på våra dosor

Den 20 maj 2016 implementerades EU:s Tobaksproduktsdirektiv i svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär nya hälsovarningar på våra snusdosor. Det har exempelvis införts ett lagkrav på att det ska finnas två hälsovarningar på en snusdosa och produktens nikotinhalt får inte heller anges på snusdosan och kommer att tas bort från våra innehållsförteckningar.

Dosor med den gamla märkningen får tillverkas fram till den 31 augusti, men redan nu börjar vi på Swedish Match att producera dosor enligt de nya reglerna och kommer inte att leverera några produkter med den gamla märkningen efter den 31 augusti 2016.

Texten på etiketterna ska nu lyda: ”Denna tobaksprodukt skadar hälsan och är beroendeframkallande”. Enligt den nya lagstiftningen ska de två största ytorna på snusdosan omfattas av en hälsovarning med samma ordalydelse som ovan. Arbetet med att även förse våra snusdosor med en hälsovarning på banderollen pågår och beräknas komma på dosorna under sensommaren för att vara färdigt till den 31 augusti.