Kvalitetskrav

Kvalitetsarbete

Den andra hörnstenen i GOTHIATEK innebär att vi enbart arbetar med utvalda tobakssorter och utvalda odlare. Jordmånen måste ha de rätta förutsättningarna för att skörden ska uppnå rätt kvalitet. Efter att tobaken har skördats måste den behandlas med största omsorg. Vi följer en ytterst noggrann tillverkningsprocess, där varje steg övervakas och analyseras för att garantera att vi levererar säkert snus med högsta kvalitet till våra konsumenter.

Råvarukrav

Valet av tobakssort och odlingsområden är avgörande för snusets smak. Jorden, växtplatsen och odlingsbetingelserna påverkar snusets utveckling på samma vis som det gör för t.ex. vindruvor eller äpplen. För att passera vår kvalitetskontroll ska tobaken inte bara hålla en god kvalitet – den måste också ha en bra kemisk sammansättning utan för höga halter av oönskade ämnen. Varje råvaruinköp analyseras – om kraven inte uppfylls blir det ingen affär.

Från spadtag till analyslabb

Förutom att kontrollera själva tobaken kontrollerar vi även jorden den odlas i. Om vi misstänker att odlingsjorden innehåller tungmetaller sätter vi en spade i myllan och fyller en glasbehållare med jord. Det här jordprovet reser sedan runt jorden till Swedish Match laboratorium. Där analyseras både det och själva tobaken. Det är nämligen från jorden vissa oönskade ämnen tas upp av tobaksplantan, på samma sätt som av andra grödor.

Hållbarhet och råtobak

All anskaffning av råtobak ska inkludera aktiviteter som syftar till att förbättra de sociala, etiska och miljömässiga förutsättningarna i de regioner där tobaken köps.

Sedan slutet av 2013 har Swedish Match anlitat ett oberoende företag som genomför revisioner som omfattar ”Social hållbarhet i råtobakskedjan” (Social Responsability in Tobacco Production). Genom utbildning och kontroller möjliggör samarbetet ständiga förbättringar i CSR-frågor hos våra leverantörer, och skapar samtidigt en plattform för en konstruktiv dialog mellan leverantören och Swedish Match råtobaksinköpare.

En strikt ingredienspolicy

För att undvika de oönskade ämnen vi talat om tidigare, har vårt snus genomgått en radikal förändring vad gäller hur det tillverkas. För att behålla smakerna på vårt snus, använder vi oss utöver olika tobaksblandningar även av olika smak- och aromämnen.

Vi använder enbart livsmedelsgodkända smak- och aromämnen i vårt snus och dessutom måste de uppfylla Swedish Match stränga ingredienspolicy. Många aromer kan innehålla flera olika ämnen. Vi utvärderar varje enskilt ämne och redovisar samtliga ämnen för alla våra produkter. Även här är vi hårdare än vad livsmedelslagen kräver.

Gothiatek_Print_over20mm_black (1).jpg

GOTHIATEK är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led - från frö till dosa.