Frågor & Svar
Återvinning & kompostering

Vilka typer av plast används i förpackningarna?

Vad använder ni för plaster?

Varför används förpackningar av plast?