Din varukorg 0

Din varukorg är tom. Välj en produkt och lägg den i varukorgen för att gå vidare!
Fortsätt handla
0 Varukorg
Meny
0Din prenumeration
Din prenumeration0
Töm varukorgen
Pris per order:
Varav moms: 0%
0 kr
Välj hur ofta du vill få din order

Biobaserad plast

Skrolla nedåt

Våra förpackningar står för 45 procent av klimatavtrycket för Swedish Match Europe Division. Som ett första steg för att minska det börjar vi fasa ut fossil plast baserad på råolja och ersätta den med biobaserad plast. Det sker genom en så kallad massbalansmetod som vi berättar om på dosorna till XR, ZYN och VOLT. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Biobaserat råmaterial blandas med fossilt material

De flesta av våra dosor till snus och nikotinfria produkter är tillverkade av plast, som historiskt är gjord av råolja. När vi nu börjar använda massbalansmetod innebär det att vi ser till att en viss mängd biobaserat material finns i systemet, motsvarande den plast som behövs för att tillverka dosor och etiketter till varumärkena XR, ZYN och VOLT.

Det biobaserade materialet blandas med fossilt material vid produktionen av plast (granulat), och sedan levereras detta plastgranulat till de fabriker som tillverkar våra förpackningar. Eftersom leverantören levererar plast till flera olika industrier kommer innehållet variera och vissa av våra dosor har mer biobaserat material medan andra bara en del eller kanske inte alls. Men genom en licensiering kan vi berätta om vårt åtagande och mängden biobaserat material vi köpt in på dosorna till XR, ZYN och VOLT.

Här nedan ser du en modell som förklarar hur processen går till.

Biobaserad plast sänker klimatavtrycket

Massbalansmetoden ger oss möjlighet att berätta om vårt åtagande på förpackningarna till XR, ZYN och VOLT, och kommunicera att de består av 90 procent biobaserad plast, även om inte just den dosan du håller i handen kanske gör det.

Att plasten nu består av återvunna resurser i stället för råolja gör att klimatavtrycket för förpackningarna till de tre varumärkena sänks med 100 procent. Beräkning är gjord på förpackningens hela livscykel, från framtagande av råmaterial till sluthantering av förpackningen, i enlighet med standarden ISO 14040. En sådan vetenskaplig beräkning kallas för en livscykelanalys där det främsta resultatet benämns som ”global uppvärmningspotential” vilket berättar om förpackningens klimatavtryck. För att säkerställa att analysen är utförd korrekt blir den kritiskt granskad och därmed tredjepartsverifierad.

 

Spårbarhet säkerställd av ISCC

För att kunna garantera att den investering som vi gör är hållbar och resulterar i att andelen biobaserat ökar i förhållande mot fossilt i systemet är det viktigt att materialet är certifierat. Vi har valt att investera i material som är certifierat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

ISCC-certifiering säkerställer att varje aktör som hanterar materialet, från ursprungskälla till oss, uppfyller deras kriterier för hållbarhet och spårbarhet. Som slutlig aktör i ledet innan marknaden har vi ISCC-licensierat varumärkena XR, ZYN och VOLT vilket sluter cirkeln rörande spårbarhet.

Frågor & Svar

Hur kan avtrycket sänkas med 100 procent när det bara är 90 procent biobaserad plast i dosan?

Förpackningens klimatavtryck är vetenskapligt beräknat genom en tredjepartsverifierad livscykelanalys i enlighet med ISO 14040. I livscykelanalyser (LCA) så baseras ett föremåls klimatavtryck på värdet ”GWP 100 - kg CO2e.” Detta värde tar hänsyn mängden växthusgaser och vilken potential det har att värma upp atmosfären på hundra år. Enligt den här beräkningsmetoden har biobaserat material ett negativt klimatavtryck, vilket beror på att den biogena koldioxiden inte frigörs när man använder sig av biobaserad massa. Till detta värde adderar man sedan de aktiviteter som bidrar till utsläpp när man tillverkar dosan: tillverkningsprocess, transporter etc. 90 procent biobaserad mängd i våra dosor innebär att det totala värdet ”GWP 100 – kg CO2e” fortfarande är under noll. Därför sänks förpackningens klimatavtryck med 100 procent.

(LCA-studien är baserad på antagandet att 48 procent av dosorna sorteras som plaståtervinning, 51,2 procent hamnar i förbränning och 0,8 procent hamnar i naturen utan någon hantering.)

Vad består den biobaserade plasten av?

Vad den biobaserade plasten består av kan variera över tid, men den är alltid gjord av antingen återvunna eller förnybara resurser. När massbalans införs, vintern 2021/2022, består det biobaserade materialet till förpackningarna av PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) och materialet till etiketterna av tallolja eller använd frityrolja. Materialen är antingen restprodukter från raffinaderier eller rester från livsmedelsindustrin som kommer från källor under kontrollerade former. Ursprungligen kommer materialen från växtriket men klassificeras som ”återvunna resurser”.

Varför använder ni biobaserad plast istället för återvunnen plast?

Enligt livsmedelslagen så är det endast tillåtet att använda återvunnen plast i förpackningar som kommer i direkt kontakt med livsmedel om den uppfyller EUs krav, som till exempel återvinningen av PET-flaskor gör. Det omfattar även snus och nikotinprodukter. Då dessa återvinningssystem än så länge är begränsade samt att tillgänglig teknik inte är tillräckligt utvecklad eller utbredd är utbudet av återvunnen plast som uppfyller EUs krav minimal.

Varför använder ni massbalansmetod istället för att börja tillverka alla förpackningar av biomaterial?

Att byta ut materialet i våra förpackningar till biobaserad plast utan massbalansmetoden skulle innebära att vi var tvungna att byta ut de maskiner som idag tillverkar våra dosor. Det är en tidskrävande och kostsam process. Men genom att välja ISCC-certifierat material som är biobaserat genom massbalansmetoden möjliggör vi en snabbare omställning och kan  säkerställa mer hållbara förpackningar som minskar sitt klimatavtryck.

Varför inför ni inte massbalansmetoden på alla era dosor?

Omställningar tar tyvärr tid. Även om massbalansmetoden ger oss möjlighet att snabbt kunna ställa om så är det mycket som måste bli rätt parallellt. Med rätt menar vi bland annat att utbudet av massbalanserat biomaterial måste vara säkerställt, att kommunikationen på varje dosa är korrekt och att spårbarheten av materialet kan garanteras till fullo. Därför kommer omställningen att ske successivt, men påskyndas tack vare massbalansmetoden.

Meddela mig när produkten finns i lager