Biobaserad plast

Dosorna

Våra förpackningar står för 45 procent av klimatavtrycket för Swedish Match Europe Division. Som ett första steg för att minska det börjar vi fasa ut fossil plast baserad på råolja och ersätta den med biobaserad plast. Det sker genom en så kallad massbalansmetod som vi berättar om på dosorna till XR, ZYN och VOLT. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Biobaserat råmaterial blandas med fossilt material

De flesta av våra dosor till snus och nikotinfria produkter är tillverkade av plast, som historiskt är gjord av råolja. När vi nu börjar använda massbalansmetod innebär det att vi ser till att en viss mängd biobaserat material finns i systemet, motsvarande den plast som behövs för att tillverka dosor och etiketter till varumärkena XR, ZYN och VOLT.

Det biobaserade materialet blandas med fossilt material vid produktionen av plast (granulat), och sedan levereras detta plastgranulat till de fabriker som tillverkar våra förpackningar. Eftersom leverantören levererar plast till flera olika industrier kommer innehållet variera och vissa av våra dosor har mer biobaserat material medan andra bara en del eller kanske inte alls. Men genom en licensiering kan vi berätta om vårt åtagande och mängden biobaserat material vi köpt in på dosorna till XR, ZYN och VOLT.

 

Här ser du en modell som förklarar hur processen går till:

Biobaserad plast sänker klimatavtrycket

Massbalansmetoden ger oss möjlighet att berätta om vårt åtagande på förpackningarna till XR, ZYN och VOLT, och kommunicera att de består av 90 procent biobaserad plast, även om inte just den dosan du håller i handen kanske gör det.

Att plasten nu består av återvunna resurser i stället för råolja gör att klimatavtrycket för förpackningarna till de tre varumärkena sänks med 100 procent. Beräkning är gjord på förpackningens hela livscykel, från framtagande av råmaterial till sluthantering av förpackningen, i enlighet med standarden ISO 14040. En sådan vetenskaplig beräkning kallas för en livscykelanalys där det främsta resultatet benämns som ”global uppvärmningspotential” vilket berättar om förpackningens klimatavtryck. För att säkerställa att analysen är utförd korrekt blir den kritiskt granskad och därmed tredjepartsverifierad.

Spårbarhet säkerställd av ISCC

För att kunna garantera att den investering som vi gör är hållbar och resulterar i att andelen biobaserat ökar i förhållande mot fossilt i systemet är det viktigt att materialet är certifierat. Vi har valt att investera i material som är certifierat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

ISCC-certifiering säkerställer att varje aktör som hanterar materialet, från ursprungskälla till oss, uppfyller deras kriterier för hållbarhet och spårbarhet. Som slutlig aktör i ledet innan marknaden har vi ISCC-licensierat varumärkena XR, ZYN och VOLT vilket sluter cirkeln rörande spårbarhet.

Hur kan avtrycket sänkas med 100 procent när det bara är 90 procent biobaserad plast i dosan?

Vad består den biobaserade plasten av?

Varför använder vi ni biobaserad plast istället för återvunnen plast?

Varför använder ni massbalansmetod istället för att börja tillverka alla förpackningar av biomaterial?

Varför inför ni inte massbalansmetoden på alla era dosor?