Prillorna

Hållbarhetsarbete

Vi önskar att prillor och påsar från snus och nikotinprodukter kunde användas utan att de bidrog till nedskäpning, tyvärr är det ännu inte fallet. Använda prillor och påsar är en vanlig syn på gator och torg och nedskräpning ser alltid tråkigt ut. Många som kastar dem på marken i stället för i soporna tror att prillorna helt bryts ned, men det som faktiskt sker är att innehållet bryts ner medan delar av pappret blir kvar. Om portionssnuset spolas ner i toaletten bidrar det till onödig påfrestning på avloppsreningsverken. Därför vill vi tillsammans med alla er som använder våra produkter se till att prillor och påsar i framtiden hamnar där de hör hemma: i soporna.

Vad har vi gjort?

Hösten 2021 startade vi en kampanj tillsammans med Håll Sverige Rent för att minska nedskräpningen som våra produkter står för. Undersökningar visar att de flesta vill göra rätt, och om fler visste att prillor och påsar inte helt bryts ned så skulle de slängas i papperskorgen i stället för på andra platser där de inte ska vara. Målet med kampanjen är att öka förståelsen hos alla våra konsumenter, få fler att göra rätt och att minska mängden prillor och påsar på gator, torg och i naturen.

Två av våra snusvarumärken, Grov och ONE, har prillpapper från leverantörer som är FSC-certifierade. FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende internationell organisation som verkar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt skogsbruk.

Vad är nästa steg?

Kampanjen med Håll Sverige Rent är bara ett startskott, vi kommer framöver att fortsätta vårt arbete med att använda prillor och påsar ska hamna rätt. Och du kan hjälpa till!

Vårt fortsatta arbete med att göra så hållbara produkter som möjligt inkluderar även att se över prillpappret.

SWEMA_illustrationer_Sidomeny_Prillan.png

Rätt skräp på rätt plats

Använda prillor och påsar hör hemma i papperskorgen och dosan ska lämnas till återvinningen!