Frågor & Svar
Ingredienser i snus

Vad innehåller snus?

Vad innehåller snus från Swedish Match?

Finns det socker i snus från Swedish Match?

Vad används som bindemedel till portionssnusen?

Vilka smakämnen innehåller snus?

Finns det glas i snus?