Frågor & Svar
Återvinning & kompostering

Kan man återvinna prillorna, dosorna och locken?

Kan man återvinna plastdosorna?

Kan man återvinna prillorna?

Kan man återvinna pappdosorna?

Är snus nedbrytbart?

Är ni anslutna till REPA-registret?