Frågor & Svar
Snusdosan & sortimentet

Hur många snus/prillor i en dosa?

Hur mycket innehåll är det i en dosa med portionssnus?

Hur mycket lössnus är det i en dosa?