Frågor & Svar
Snuskonsumtion i Sverige

Hur många snusare finns det i sverige?

Hur många snusar i Sverige?

Hur mycket snusar medelsnusaren i Sverige?

Hur är snusandet fördelat mellan män och kvinnor?

Hur skiljer sig snuskonsumtionen mellan olika delar av landet?