Frågor & Svar
Snusdosan och sortimentet

Är Swedish Match snus likadant i Sverige och Norge?

Tillverkas snuset i samma fabriker?

Är det skillnad i sortimentet?