Din varukorg 0

Din varukorg är tom. Välj en produkt och lägg den i varukorgen för att gå vidare!
Fortsätt handla
0 Varukorg
Meny
0Din prenumeration
Din prenumeration0
Töm varukorgen
Pris per order:
Varav moms: 0%
0 kr
Välj hur ofta du vill få din order

Swedish Match North Europe AB (“Swedish Match”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Information om personuppgifter” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. bokar färskt snus eller snuskurs.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Swedish Match North Europe AB, org. nr. 556571-6924, 118 85 Stockholm, tel: 0200-113 114, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vid frågor om Swedish Match behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.

För vilka ändamål behandlar Swedish Match dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. bokar färskt snus eller snuskurs. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

För dig som betalar med kort i Swedish Match Stores

När du använder kortbetalning i butik behandlar vi betalinformationen för att vi ska kunna administrera ditt köp. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Swedish Match ska kunna uppfylla avtalet med dig samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

För dig som bokar färskt snus till Swedish Match Stores

Om du bokar färskt snus till butik behandlar vi dina kontaktuppgifter för att administrera bokningen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse att administrera bokningen. Vi sparar dina kontaktuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för detta syfte. 

För dig som bokar snuskurs

När du gör en bokningsförfrågan ber vi dig att ange ditt namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna hantera din förfrågan och eventuella bokning av snuskurs. När du använder kortbetalning för betalning av snuskurs behandlar vi betalinformationen för att vi ska kunna administrera betalningen. De rättsliga grunderna för denna behandling är vårt berättigade intresse att hantera din bokningsförfrågan och vid genomförd bokning av snuskurs, för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid bokningsförfrågan kan du inte genomföra förfrågan.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera din bokningsförfrågan och eventuella bokning av snuskurs, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

För dig som kontaktar kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, t.ex. produktsäkerhetslagen.

Vi behandlar också din IP-adress och de personuppgifter som du angett i samband med att du kontaktar kundservice chatt för ändamålet att ge dig bättre service. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig bra service.

Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna snarast efter att ärendet avslutats.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Swedish Match kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Swedish Match koncernen samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Swedish Match vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom Swedish Match koncernen.

Swedish Match lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Swedish Match vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan. 

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och hur dessa används. Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter och, under vissa förutsättningar, att vi raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.  Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.

Om du har klagomål avseende Swedish Match behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i denna Information

Swedish Match förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på www.swedishmatch.se/vara-butiker/ under respektive butik.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2018-07-04 (Version 1.0)

Meddela mig när produkten finns i lager