Dosorna

Hållbarhetsarbete

Dosorna du köper ditt snus eller din nikotinprodukt i är gjorda av plast eller papper och våra förpackningar står för 45 procent av vårt klimatavtryck. En stor del av vårt hållbarhetsfokus ligger på att minska det avtrycket och att göra våra förpackningar helt återvinningsbara. För att komma dit kommer vi bland annat börja använda biobaserad plast i vissa dosor och byta ut alla våra etiketter. Detta kommer att bidra till att dessa dosor har noll i klimatpåverkan.

Vad har vi gjort?

Under 2020 fasade vi ut den svarta plasten i alla våra dosor eftersom den är svårare att återvinna än plast i andra färger. 2021 bytte vi till mindre dosor på våra XR-produkter och har på så vis sparat 50 ton plast om året. Under 2022 bytte vi ut 90% av den oljebaserade plasten till biobaserad plast på varumärkena ZYN, Volt och XR. Metoden vi använt oss av kallas massbalans, som handlar om att man blandar in en viss mängd plast från förnybara råvaror när man tillverkar dosorna. Du kan läsa mer om exakt hur det fungerar här. Användandet av massbalans-metoden innebär att det blir noll i klimatpåverkan för förpackningarna för de tre varumärkena. Dessa varumärken har nu även plastetiketter vilket gör förpackningarna helt återvinningsbara.

Vad är nästa steg?

Vi tittar på att byta från pappers- till plastetiketter på alla våra varumärken som har plastdosa. Det gör vi för att dosan ska bli helt återvinningsbar eftersom den då i sin helhet består av ett och samma material. Samtidigt fortsätter vi naturligtvis uppmuntra alla er som använder våra produkter att lämna in era dosor till återvinningen.

Parallellt med vårt arbete att minska klimatavtrycket från våra förpackningar utforskar vi också alltid nya typer av förpackningar.

SWEMA_illustrationer_Sidomeny_Dosan.png

Biobaserad plast sänker klimatavtrycket

För att sänka klimatpåverkan från våra förpackningar har vi börjat använda biobaserad plast enligt massbalansprincipen* i dosorna till varumärkena XR, ZYN och VOLT. Denna princip gör att dessa förpackningar har noll i klimatpåverkan.  

Läs om biobaserad plast