Nyheter
18 juni 2019

Panta dosan

Nu kan du panta din dosa i våra egna snusbutiker! Panta Dosan är ett pilotprojekt där Swedish Match samarbetar med Stiftelsen Håll Sverige Rent. För varje dosa som ”pantas” ger Swedish Match en donation om en krona till Stiftelsen Håll Sverige Rent.

- Med en miljon snusare i Sverige är det angeläget att vi gör allt vi kan för att våra snusdosor i plast återvinns. Tidigare i år gjorde vi ett liknande försök i Norge, som vi nu tar till Sverige. Dosan ger redan i dag endast vatten och koldioxid vid förbränning, men det är förstås ännu bättre om den kan återvinnas till ny plast och inte hamna i naturen. Vi hoppas att det här ytterligare uppmärksammar snusarna att kassera sina använda produkter på avsedd plats, säger Joakim Tilly, Europachef på Swedish Match.

Projektet sker i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent och för varje dosa som pantas går en krona till organisationen. Om du registrerar din e-post går två kronor till Håll Sverige Rent och du får ett e-mail med information om exakt vart dina pengar går. Projektet inkluderar även konkurrerande snustillverkares dosor.

- Snusdosor utgör en del av det skräp som ofta hamnar på fel plats, som nedskräpning och vi ställer oss såklart bakom de initiativ som på olika sätt kan minska mängden plast i naturen, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent. 

Idag är merparten av de snusdosor som säljs i Sverige tillverkade av plast, då plasten är viktig för att behålla snusets kvalitet så länge som möjligt. Dock pågår utvecklingsarbete för att hitta alternativa material och nedbrytningsbar plast, för att ersätta plastdosan. Även den svarta, ej återvinningsbara plasten, kommer att fasas ut inom kort. 

Pilotprojektet Panta Dosan påverkar inte slutpriset på någon av Swedish Match snusprodukter.